ANASAYFA » Haberler » BAŞBAKAN SAYIN R.TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUP
BAŞBAKAN SAYIN R.TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUP
ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ GENEL MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BİLECİK ŞUBE BAŞKANI ŞADİ ERDAL’DAN...
ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ GENEL MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BİLECİK ŞUBE BAŞKANI ŞADİ ERDAL’DAN

BAŞBAKAN SAYIN R.TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUP
“HALKIMIZIN SESİ, GÖZÜ VE
KULAĞI OLAN DEMOKRASİ’NİN BAYRAKTARLIĞINI YAPAN YEREL BASINA SAHİP ÇIKILMALI. “


Mahalli Basın teknolojinin gelişmesiyle buna uygun olarak adım atmak istemektedir. Ne yazık ki, mahallenin ihtiyaçlarını ilgililere duyurmaya çalışan Yerel Basın, kendi ihtiyaçlarını yetkililere duyuramamakta. Evvelce verilen birçok imkânları da maalesef elinden alınmış bulunuyor. Mahalli Basının yok olmasıyla, o basın sayesinde elde edilen iş gücünü ve bürokrasinin çalışmasını sağladığı göz önüne alınmalı.

1- Basın ilan kurumundan Ankara, İstanbul, İzmir ve bunun gibi gazeteci cemiyetlerine verilen paylar kadar en az on şubesi olan Genel Merkez vasfındaki basın kuruluşlarına da bu imkânlardan yararlandırılmalıdırlar.
2-Köşe yazarlarına da sarı basın kartı imkânı sağlanmalı, basın kartı olanlara
verilen telefon indirimi, kamu araçlarında indirimli binme gibi imkânlar kaldırıldı. Basın kartının ne için verildiği bile düşünülür oldu. 3- Kongre, tüzük, şirket ilanları gibi mahalli basımın kaynakları kesildi.
4- Mahalli Basına verilen resmi ilanlar lüzumsuz görülmekte. Mahalli basının ayakta kaldığı müddetçe devlete, millete faydalı olduğu görülmemekte, değerlendirilmemekte.
a) Mahalli Basın istihdama fayda sağlıyor.
b) Kâğıt, mürekkep, kalıp ve diğer yan sanayi ürünleri malzemelerini satan piyasayı canlı tutmakta. Bu yönde de istihdama yardımcı olmakta.
5-Devlet her kademesinde müfettiş bulunduruyor. Mahalli basın bu görevin en iyisini yapıyor.
6- Mahalde yaşayan halkın sesini, duyuruyor. Sessiz halkın isteklerine tercüman oluyor. Sadece bunun için bile mahalli basının ayakta kalmasına bir sebeptir.Mahalli Basının ayakta kalabilmesi için şu tedbirlerin alınması gerekiyor.
a- Gazetelerde KOBİ Kapsamına alınmalı
b- Gazete Baskı makineleri uzun ömürlüdür. Sıfır makineler çok pahalı. Krediler ise sıfır makinelere verilmekte. Halen piyasada 50–60 yıllık makineler çalışmalarına devam ediyor. Bu durum göz önüne alınarak 10 yaşına kadar makinelere de kredi imkânı tanınmalı.
c- Resmi ilan alan gazeteler 3 ay sigorta ve vergi borcunu ödenmediği takdirde ilanları kesiliyor. Herhangi bir daireden ödenek yokluğu dolayısıyla alacağını alamayan gazetelere mahsuplaşma hakkı tanınmalı.d- Pazarlık usulü ile alımlar 6 Bin Liradan 30 Bin Liraya kadar idi, daha sonra 50 bin liraya şimdi ise 100 Bin Liraya çıkartılmaya çalışılıyor. 50 Bin Liradan 1 Milyon arasındaki işlerde üç istekli olduğu takdirde resmi ilana gerek kalmayacağı şeklinde bir görüş ileri sürülmekte. Böyle bir anlayış mahalli basına en büyük darbe indirmeye matuf olduğu bir gerçektir.
7- BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE Dair 195 Sayılı Kanun maddeleri, yönetmeliği ve Genel Kurul Kararları ile kıskaca alınan yerel basın, şimdi de, KAMU İHALE VE KAMU SÖZLEŞME KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TASLAĞI ile de yerel basına kilit mi vuruluyor?
Kamu İhale Mevzuatı Değişikliği, YEREL BASINI YOK ETMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİMDİR, bu değişiklik Yerel Basına Zarar Verecektir. BU TASLAĞIN da, Basın ilan kurumu 67.sayılı genel kurul kararlarının da GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.
Basın ahlak ilkelerine sadık kalarak yayın yapan yerel basın tıpkı eğitim görevi yapan kurumlar gibi bir kamu görevi yapmaktadır. Kamu düzeni açından yerel basının lüzumu inkâr edilemez. Yerel basın ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güç kazanacaktır.Demokrasimizin gelişmesi açısından yerel basının hayat bulması lazımdır.
Yerel basının imkânları budanır ve güç kaybına uğrarsa, demokrasimizde budanır ve güç kaybına uğrar. Bu kanun taslağının hayat bulması ile halkımızla iç içe olan ve demokrasimizin bayraktarlığını yapan yerel basına darbe vurulmuş ve halkın sesi susturulmuş olacaktır.
Bizler Anadolu'nun her bir köşesinde, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemli bir teminatıyız. Bizler destek beklerken, bizim de görüşlerimiz alınarak yapılsın bizi ilgilendiren kanunlar derken, yerel basının yok sayılarak alelacele böyle bir taslağın gündeme gelmesini anlamakta güçlük çekiyoruz.
Anayasanın 29. maddesi:” Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz.
Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.”hükmü gereğince, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Basın İlan Kurumu Kanunu ile Taslak halinde olan Kamu İhale Ve Kamu Sözleşme Kanunlarında ki basın aleyhine olan maddelerin yeniden gözden geçirilerek kanunlaşması hak ihlallerinin önüne geçecektir.
8- Kongre, tüzük ve şirket ilanları tekrar mecburi ilanlar kategorisine sokulmalıdır.
9- Gazete çıkmayan yerlerde Belediyelerin ve resmi kurum, kuruluş ilanları ilde çıkan gazetelerde yayınlatılma şartı getirilmelidir.
10- Basında çıkan haberlere mahallindeki yetkililerce açıklama mecburiyeti getirilmeli.
11- Sarı Basın kartı ve Basın araç kartı sahiplerine bu kartlar hangi sebeple verildiyse il yetkililerine basın mensuplarının çalışmalarında kolaylık gösterilmesi hatırlatılmalıdır.
12- İletişim Fakültesi mezunları yerel gazetelerde istihdam edilmeli. Bu istihdamı gerçekleştiren Basın kuruluşları desteklenmelidir.Kamunun ve halkın sesi kulağı basına ve bilhassa zor şartlarda görev yapan, ayakta kalma mücadelesi veren mahalli basını susturmak yerine yukarıda belirtilen istekleri yerine getirmek gerektiğine inanıyoruz. Anadolu Basın Yayın Birliğinin bu isteklerine kulak verenlere teşekkür ediyoruz.
Şadi ERDAL
Anadolu Basın Yayın Birliği
Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi
Bilecik Şubesi Başkanı
Tüm Haberler için tıklayınız »