ANASAYFA » FAALİYET RAPORU
ANADOLU BASIN-YAYIN BİRLİĞİ GENEL YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET RAPORUDUR :

Sayın Valim;
Sayın Belediye Başkanım;
Değerli Daire Amirlerimiz;
Protokolümüzün mümtaz simaları;
Basın - Yayınımızın güzide temsilcileri;
Muhterem Delegeler; Kıymetli misafirler…

Bugün  genel kurulunu yaptığımız Anadolu Basın – Yayın Birliği’nin genel kurul toplantısına hoş geldiniz diyor; Genel Kurulumuzu onurlandırmanızdan dolayı hepinize ayrı-ayrı teşekkür ediyor; saygılarımızı sunuyoruz.

Değerli konuklar
Birliğimizin amacını kısaca özetleyecek olursak; :
Ülkemiz genelindeki

Radyo, Televizyon, Gazete, Dergi,

İnternet gazeteciliği ve Resmi kurum ve kuruluşlarının basın - yayın birimlerinde çalışmış olanlar dahil, gerek kadrolu ve gerekse özel kesimlerde olan çalışanları; Muhabir, Yazar Musahhih, Spiker, Kameraman, Yazı İşleri Müdürleri; Stajyer muhabirler ile yaygın basının Anadolu’da görev yapan muhabir ve temsilcileri ile yazarları; şair ve ozanları, araştırmacı ve derlemecileri yasanın öngördüğü şekilde bir çatı altında toplamak;

Mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak;

Ayrıca sosyal, kültürel, alanlarda gerekli projeleri üretmek ve uygulamak; İlgi alanına giren mesleklerin toplum içindeki değeri ve etkinliğini artırıcı tedbirleri almaktır.

Anadolu Basın - Yayın Birliği

İnsan Haklarına;
Türkiye Cumhuriyeti Devletine;
Atatürk ilkelerineve Anayasaya dayanan
Millî, Demokratik, Laik,

Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde;
Demokratik Düzenin Korunması;
Sosyal Adaletin gerçekleşmesi ve Çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına hizmet etmeyi temel amaçlarından sayar.


Tüzüğümüz gereğince irtibat halinde olduğumuz ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz diğer il ve ilçelerimizde de en kısa sürede Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun alacağı kararlarla yeni şubelerimiz ve temsilciliklerimiz oluşturulacaktır.

Bu arada temsilcilik ve Şube kuruluşları ile ilgili birliğimize yapılan müracaatlar da bulunmaktadır. Bunlar Genel Yönetim kurulumuzca değerlendirilecektir.

Değerli Delegeler;

Az olsun, ama bizim olsun fikrinde değiliz.Çok olalım, Bir ve beraber olalım. Mücadelemizi birlikte yapalım. Haklarımızı demokratik zeminlerde diyaloglar kurarak birlikte arayalım, böylece hizmetlerimizde, fikirlerimizde kalıcı olsun düşüncesindeyiz. 

Bu düşüncelerle bu bayrağı taşımaya gönül veren her meslektaşımızı da aramızda görmek istiyoruz. Bu vesilesiyle de Anadolu Basın Yayın çalışanlarına sesleniyor, Tüm meslektaşlarımızı bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Çünkü; Ayrı, ayrı durup, yok olmaya mahkûm olmamak için; Güçlü olmaya; el-ele; gönül-gönül’e vermeye; bir ve beraber olmaya; mesleğimize; ilkelerimize sahip çıkmaya, kendimizi mecbur hissediyoruz.

İnşallah bu birlikten, birliktelikten kuvvet doğacaktır.
İnanarak diyoruz ki; bundan sonraki Genel Kurulumuzda siz delegelerimizin huzuruna ülkemizde en çok ilde ve ilçede teşkilâtlanan Basın-Yayın kuruluşu olarak huzurunuza gelmeyi arzu ediyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda Meslek Birliklerimizle; Diğer derneklerimizle de iyi diyaloglar içerisine girerek Anadolu Basın – Yayın Federasyonu’nun kurulması için ilk adımları atmış bulunmaktayız.

Değerli Delegeler
Son çalışmalarımız ile ilgili de kısa bilgiler verecek olursak;

1- Birliğimiz bünyesinde ülke genelinde yayınlanmak üzere bir dergi ve gazetenin hazırlıkları yapılmaktadır.

2- Birliğimiz üyelerinin faydalanabilmeleri için özel hastane ve otobüs firmalarıyla indirimli tarifeler için araştırmalar yapılmaktadır.

3- En önemlisi de Birliğimiz üyelerinin Teknik, Teknolojik; Sosyal ve kültürel alanda faydalanabilmeleri; Anadolu Basınının Bilgisayar ağına bağlanabilmesi; Ayrıca üyelerimizin faydalanabileceği Sosyal tesislerin kurulabilmesi için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonları araştırılmaktadır.

4- Yine Birliğimiz Genel Kurulunun Genel Yönetim Kuruluna verdiği yetki ile Genel Merkezimiz Ankara'ya taşınmıştır.

5- Menkul ve Gayrimenkul alım – Satım yetkisi konusunda da Genel Kurulumuzun değerli üyelerinin Yönetim Kurulumuza destek vermesini talep ediyoruz.


Saygılarımızla arz ederiz.

Anadolu Basın –Yayın Birliği
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri