ANASAYFA » yazarlar » DUYGU KARAHANOĞLU
  CEVHER
  Zavallı olmak ya da olmamak! İnsanın elinde olan bir şey mi? Kimine göre evet, kimine göre hayır. Öyle de olsa zavallılık alın yazıyla eş değerdedir. Ancak kabul etmek zordur. Herkes kendinin bir cevher olduğunu düşünür. Bir başkasının düşüncesi ve yaşam biçimi basit gelir.
  O halde ne yapmak gerekir? Her şeyden önce hayattan ne istediğini bilmek gerekir. Bu yapılırsa, hayatın manası da, çözülür. Hayatın manasını çözenler için yaşam daha da zorlaşır. Şöyle ki, manasını kaybeder. Öyle olunca hiçbir şeyden zevk almaz.

  Zor yanı burası. Bu aşamaya gelene kadar bir çok evreden geçer. Geçtiği evrelere bakar. Sıkıntı, neşeli, yağmur kar, güneş gibi hepsini bir arada yaşar. 

  Bir gün fırtınaya tutulur. Bir gün neşeden ne yapacağını bilemez. Oradan çıkıp kendine yön bulmak, arzu edilen bu olsa da, kolay kolay elde edilecek türden değil.

  Bir bakarsınız, mutlu insanlar gözünüze görülür, \"ne kadar mutlu, sıkıntısı yok.\" Aslında onun sıkıntısı dağlar taşlar kadardır. Sıkıntısını dışa vurmayacak kadar gururlu. Burada gurur kelimesiyle tanışıyoruz.

  Gurur, anlamı geniş ve mana yüklü. Herkesin kolayca elde edeceği bir özellik değil. Gurur bazen de olumsuz olayların başlangıcı haline gelir. 

  Gururu yüzünden bir çok faciaya imza atanlarla karşılaşmak mümkün. Gururun da olumlu yanları vardır. Kendine güven gururdan geçer. Gururu olmayanın kişiliği de olmaz.

  Her yöne yönelir. Bir başkasının kişiliğini kendine adapte eder. Güzel ve çirkini ayıramayacak kadar içine hapseder. İçine hapsettiği duygular gün yüzüne çıkmak ister.

  Küçük bir kızın güzel kelimesinden anladığı nedir? Süs havuzunda fışkıran sular güzellikle mi tarif edilir? Yoksa göz zevkine hoş görünüm mü? İkincisini söylemek daha doğrudur. Göz zevkini dolduran su fışkırması güzel kelimesiyle boğulur.

  Zavallı bir çocuk etrafına korkuyla bakıyorsa, bunun altında yatan nedenler araştırılmalıdır. Korkuya yaratan zavallılık mı, zavallılığı yaratan korku mu? Bunu bilmeden yorum yapmak imkansızdır. Çocuk neden zavallı, neden korkak?

  Korkaklık o anlık mı, yoksa geniş yelpazelere yayılan ömür müdür? Korkaklık, yaşam biçimi haline geldiği vakit, aşılması gereken sorunların, yumağı başlamış olur.

  Hayat, sorunlarla dolu olsa da, mutlaka çözüm yolları vardır. Çözümü olmayan sorun yoktur.

  16.01.2010
  FATMA KARAHASANOĞLU